GREMPCO SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. - Raport Bieżący nr 11/2020

Zarząd Spółki GREMPCO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 03 października 2020 r. godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej 2A.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

Podstawa prawna:

 

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

 

kom ebi zdz

WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA GREMPCO S.A. 

KONTAKT ZE SPÓŁKĄ:

tel.: + 48 (91) 432 35 20

e-mail: info@grempco.com

KONTAKT Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ:

tel.: +48 91 421 49 42

e-mail: biuro@zarzecki.pl

Łozienica, ul. Prosta 2
72-100 Goleniów

ul. Grzybowa 19A
71-487 Szczecin

  • Szary LinkedIn Icon
  • Szary Instagram Ikona

© 2019 GREMPCO S.A.