AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy GREMPCO S.A. wynosi: 2 461 230 złotych i dzieli się na:

  • 800 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 800000;

  • 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 000001 do 200000;

  • 19 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 19000000;

  • 970 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 970000;

  • 866 500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 866500;

  • 986 800 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 986800.

  • 789 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 789000.

  • 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 1000000.

Strukturę portfela ze wskazaniem wielkości udziałów GREMPCO S.A., jak również strukturę akcjonariatu GREMPCO S.A. przedstawiono poniżej:

Głównym akcjonariuszem GREMPCO S.A. jest Katarzyna Monika Nikodemska posiadająca 80,49% udział w kapitale zakładowym
oraz 81,10% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

KONTAKT ZE SPÓŁKĄ:

tel.: + 48 (91) 432 35 20

e-mail: info@grempco.com

KONTAKT Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ:

tel.: +48 91 421 49 42

e-mail: biuro@zarzecki.pl

Łozienica, ul. Prosta 2
72-100 Goleniów

ul. Grzybowa 19A
71-487 Szczecin

  • Szary LinkedIn Icon
  • Szary Instagram Ikona

© 2019 GREMPCO S.A.