top of page

Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect wprowadzonych zostało:

  • 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 000001 do 200000;

  • 19 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 19000000;

  • 970 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 970000;

  • 866 500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 866500;

  • 986 800 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 986800.

  • 789 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 789000.

bottom of page