top of page

2024-01-31 22:46:26 | EBI | Bieżący | 3/2024
Terminy publikacji raportów okresowych GREMPCO S.A. w 2024 roku

2024-01-09 21:24:07 | EBI |Bieżący | 2/2024
Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu

2024-01-03 20:48:49 | ESPI | Bieżący | 1/2024
Lista akcjonariuszy na NWZA ponad 5% liczby głosów

2024-01-03 20:34:58 | EBI | Bieżący | 1/2024
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 3 stycznia 2024 roku

 

2023-12-08 22:45:41 | EBI | Bieżący | 11/2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 3 stycznia 2024 roku

 

2023-10-05 21:52:10 | EBI | Bieżący | 9/2023
Delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

2023-09-28 15:22:19 | EBI | Bieżący | 8/2023
Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

2023-06-30 18:25:04 | EBI | Bieżący | 6/2023
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku

 

2023-06-01 01:59:20 | EBI | Bieżący | 5/2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku

2023-10-05 21:59:23 | ESPI | Bieżący | 3/2023
Delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

2023-09-28 15:39:14 | ESPI | Bieżący | 2/2023
Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

2023-07-03 08:32:46 | ESPI | Bieżący | 1/2023
Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów

2023-01-29 13:59:26 | EBI | Bieżący | 1/2023
Terminy publikacji raportów okresowych GREMPCO S.A. w 2023 roku

 

2022-11-14 15:18:21 | EBI | Bieżący | 8/2022
Sprostowanie omyłki pisarskiej zawartej w Raporcie 1/2022 z dnia 21.01.2022 r.

2022-08-12 18:10:05 | EBI | Bieżący | 7/2022
Raport kwartalny GREMPCO S.A. za II kwartał 2022 roku

2022-07-01 18:52:53 | EBI | Bieżący | 6/2022
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

2022-05-31 17:57:09 | EBI | Bieżący | 5/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r.

2022-07-05 08:49:52 | ESPI | Bieżący | 1/2022
Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów

2022-01-21 22:13:33 | EBI |Bieżący | 1/2022
Terminy publikacji raportów okresowych GREMPCO S.A. na 2022 rok

2021-12-29 12:43:27 | EBI |Bieżący | 10/2021
Zawarcie Umowy o dofinansowanie projektu przez Spółkę portfelową GRYFITLAB Sp. z o.o.

2021-12-07 08:46:08 | EBI | Bieżący | 9/2021
Dofinansowanie dla Spółki portfelowej GREMPCO S.A. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2021-06-30 17:38:10 | EBI | Bieżący | 6/2021
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku

2021-06-04 18:07:52 | EBI | Bieżący | 5/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.

2021-01-29 18:27:49 | EBI | Bieżący | 1/2021
Terminy publikacji raportów okresowych GREMPCO S.A. na 2021 rok

2020-11-13 22:58:47 | EBI | Bieżący | 14/2020
Raport kwartalny GREMPCO S.A. za III kwartał 2020 roku

2020-10-04 19:20:09 | EBI | Bieżący | 13/2020
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 03 października 2020 roku

 

2020-09-12 16:56:13 | EBI | Bieżący | 12/2020
Sprzedaż udziałów Spółki portfelowej

2020-09-07 14:40:00 | EBI | Bieżący | 11/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.

2020-08-14 19:18:28 | EBI | Bieżący | 10/2020
Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

2020-07-08 08:51:33 | EBI | Bieżący | 9/2020
Zawarcie umów o dofinansowanie 2 projektów Spółki portfelowej GREMPCO S.A.

2020-05-29 21:59:09 | EBI | Bieżący | 7/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych GREMPCO S.A. w roku 2020 – korekta raportu

2020-04-29 00:00:45 | EBI | Bieżący | 5/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych GREMPCO S.A. w roku 2020 – korekta raportu

2020-04-23 11:56:10 | EBI Bieżący | 4/2020
Przyznanie dofinansowania dla 2 projektów Spółki portfelowej GREMPCO S.A.

2020-02-03 16:15:39 | EBI | Bieżący | 2/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych GREMPCO S.A. w roku 2020 Grempco Spółka Akcyjna – korekta raportu

2020-01-31 17:24:21 | EBI | Bieżący | 1/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych GREMPCO S.A. w roku 2020

2020-10-05 08:56:30 | ESPI | Bieżący | 4/2020
Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów

2020-09-12 17:38:18 | ESPI | Bieżący | 3/2020
Sprzedaż udziałów Spółki portfelowej Grempco Spółka Akcyjna

2020-09-07 16:54:25 | ESPI | Bieżący | 2/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.

2019-07-01 08:38:39 | ESPI | Bieżący | 3/2019
Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów

 

2019-06-27 18:46:33 | EBI | Bieżący | 6/2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku

2019-06-01 15:23:16 | EBI | Bieżący | 5/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.

2019-06-01 08:08:16 | ESPI | Bieżący | 1/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.

2019-01-29 12:27:26 | EBI | Bieżący | 1/2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

14-11-2018 18:21:39 | Kwartalny | EBI | 13/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku GREMPCO S.A. 

 

14-09-2018 11:04:13 | Bieżący | ESPI | 5/2018 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów 

 

25-08-2018 08:16:10 | Bieżący | EBI | 12/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 roku. 

 

14-08-2018 21:09:30 | Kwartalny | EBI | 11/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku GREMPCO S.A. 

 

29-07-2018 01:22:05 | Bieżący | EBI | 10/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

 

28-07-2018 18:18:29 | Bieżący | ESPI | 4/2018 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.

 

23-06-2018 18:58:45 | Bieżący | EBI | 9/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. 

 

23-06-2018 11:01:57 | Bieżący | ESPI | 3/2018 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów 

 

21-06-2018 07:05:55 | Roczny | EBI | 8/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Korekta raportu rocznego za 2017 rok 

 

25-05-2018 23:48:41 | Bieżący | EBI | 7/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

 

25-05-2018 19:24:34 | Bieżący | ESPI | 1/2018 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

 

23-05-2018 23:57:30 | Roczny | EBI | 6/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport roczny GREMPCO S.A. za 2017 rok 

 

21-05-2018 22:18:31 | Bieżący | EBI | 5/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2017 rok 

 

15-05-2018 18:04:36 | Bieżący | EBI | 4/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku GREMPCO S.A. 

 

14-02-2018 17:53:14 | Kwartalny | EBI | 3/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku Grempco Spółka Akcyjna 

 

31-01-2018 18:02:05 | Bieżący | EBI | 2/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku 

 

31-01-2018 17:58:42 | Bieżący | EBI | 1/2018 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Informacja istotna 

 

14-11-2017 19:59:13 | Kwartalny | EBI | 15/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku 

 

24-08-2017 20:10:17 | Bieżący | ESPI | 8/2017 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Pozew spółki portfelowej CIAT Sp. z o.o. przeciwko mBank S.A. o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości 

 

24-08-2017 17:58:52 | Bieżący | EBI | 14/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Pozew spółki portfelowej CIAT Sp. z o.o. przeciwko mBank S.A. o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych 

 

13-08-2017 10:45:13 | Bieżący | ESPI | 7/2017 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Spółki portfelowej GREMPCO S.A. (CIAT Sp. z o.o.) przed wytoczeniem powództwa przeciw mBank S.A. 

 

12-08-2017 20:09:05 | Bieżący | EBI | 13/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Spółki portfelowej GREMPCO S.A. (CIAT Sp. z o.o.) przed wytoczeniem powództwa przeciw mBank S.A. 

 

08-08-2017 16:45:18 | Kwartalny | EBI | 12/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku 

 

05-08-2017 23:06:22 | Bieżący | EBI | 11/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 r. 

 

01-07-2017 19:39:28 | Bieżący | EBI | 10/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. 

 

01-07-2017 15:16:18 | Bieżący | ESPI | 6/2017 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

GREMPCO S.A.: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2017 r. 

 

07-06-2017 07:03:19 | Bieżący | ESPI | 4/2017 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 

 

07-06-2017 06:58:28 | Bieżący | ESPI | 3/2017 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Ujawnienie stanu posiadania 

 

07-06-2017 06:55:28 | Bieżący | ESPI | 2/2017 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Ujawnienie stanu posiadania 

 

07-06-2017 01:33:58 | Bieżący | EBI | 9/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Ujawnienie stanu posiadania 

 

07-06-2017 01:30:29 | Bieżący | EBI | 8/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Ujawnienie stanu posiadania 

 

07-06-2017 01:21:44 | Bieżący | EBI | 7/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 

 

27-05-2017 22:25:04 | Bieżący | ESPI | 1/2017 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

 

27-05-2017 20:27:59 | Bieżący | EBI | 6/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

 

23-05-2017 22:20:04 | Roczny | EBI | 5/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Korekta Raportu 4/2017 

 

22-05-2017 23:51:39 | Roczny | EBI | 4/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport roczny GREMPCO S.A. za 2016 rok 

 

15-05-2017 22:37:40 | Kwartalny | EBI | 3/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny GREMPCO S.A. za I kwartał 2017 roku 

 

14-02-2017 20:53:18 | Kwartalny | EBI | 2/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny GREMPCO S.A. za IV kwartał 2016 roku 

 

31-01-2017 16:53:34 | Bieżący | EBI | 1/2017 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 

14-11-2016 16:54:08 | Kwartalny | EBI | 9/2016 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny GREMPCO S.A. za III kwartał 2016 roku 

 

12-08-2016 18:40:24 | Kwartalny | EBI | 8/2016 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny GREMPCO S.A. za II kwartał 2016 roku 

 

30-06-2016 18:48:09 | Bieżący | EBI | 7/2016 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. 

 

30-06-2016 18:39:49 | Bieżący | EBI | 6/2016 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2016 

 

30-06-2016 14:38:06 | Bieżący | ESPI | 3/2016 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2016 r. 

 

31-05-2016 20:25:54 | Bieżący | EBI | 5/2016 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

 

31-05-2016 16:05:03 | Bieżący | ESPI | 1/2016 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

 

20-05-2016 19:02:07 | Roczny | EBI | 4/2016 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport roczny GREMPCO S.A. za 2015 rok 

 

13-05-2016 17:28:31 | Kwartalny | EBI | 3/2016 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku 

 

12-02-2016 18:39:50 | Kwartalny | EBI | 2/2016 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny GREMPCO S.A. za IV kwartał 2015 roku 

 

26-01-2016 13:34:08 | Bieżący | EBI | 1/2016 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Terminy przekazywania raportów okresowych GREMCPO S.A. w 2016 roku 

 

13-11-2015 19:04:34 | Kwartalny | EBI | 9/2015 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku 

 

13-08-2015 00:23:56 | Kwartalny | EBI | 8/2015 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku 

 

28-06-2015 07:00:12 | Bieżący | EBI | 7/2015 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 r. 

 

28-06-2015 06:55:30 | Bieżący | EBI | 6/2015 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. 

 

26-06-2015 19:57:40 | Bieżący | ESPI | 3/2015 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 r. 

 

19-06-2015 22:46:20 | Bieżący | EBI | 5/2015 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

 

28-05-2015 17:04:11 | Bieżący | ESPI | 1/2015 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

 

21-05-2015 19:26:05 | Roczny | EBI | 4/2015 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport roczny GREMPCO S.A. za 2014 rok 

 

14-05-2015 20:44:21 | Kwartalny | EBI | 3/2015 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku 

 

12-02-2015 22:19:04 | Kwartalny | EBI | 2/2015 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku 

 

31-01-2015 10:24:11 | Bieżący | EBI | 1/2015 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku 

 

14-11-2014 18:57:10 | Kwartalny | EBI | 12/2014Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku. 

 

06-11-2014 00:18:19 | Bieżący | EBI | 11/2014 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Wypowiedzenie umowy kredytu inwestycyjnego 

 

14-08-2014 22:32:03 | Kwartalny | EBI | 10/2014 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku 

 

01-07-2014 19:45:08 | Bieżący | EBI | 9/2014 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca 2014 r. 

 

01-07-2014 19:39:42 | Bieżący | ESPI | 3/2014 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca 2014 r.

 

 

27-06-2014 23:43:23 | Bieżący | EBI | 8/2014 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 25.06.2014 r. 

 

31-05-2014 23:14:11 | Roczny | EBI | 7/2014 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport roczny GREMPCO S.A. za 2013 rok - SPRAWOZDANIE FINANSOWE i BADANIE SPRAWOZDANIANIA 

 

30-05-2014 23:59:38 | Bieżący | ESPI | 1/2014 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

 

30-05-2014 23:59:04 | Bieżący | EBI | 6/2014 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

 

30-05-2014 23:57:01 | Roczny | EBI | 5/2014 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport roczny GREMPCO S.A. za 2013 rok 

 

17-05-2014 10:39:15 | Bieżący | EBI | 4/2014 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Informacja o zmianie terminu publikacji Raportu Rocznego GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2013 

 

15-05-2014 23:25:37 | Kwartalny | EBI | 3/2014 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku 

 

14-02-2014 21:22:20 | Kwartalny | EBI | 2/2014 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku 

 

31-01-2014 22:51:05 | Bieżący | EBI | 1/2014 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku 

 

14-11-2013 23:05:58 | Kwartalny | EBI | 12/2013 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport GREMPCO S.A. za III kwartał 2013 

 

14-08-2013 15:23:27 | Kwartalny | EBI | 11/2013 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport GREMPCO S.A. za II kwartał 2013 

 

05-07-2013 18:48:47 | Bieżący | EBI | 10/2013 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2013 r.

 

29-06-2013 22:43:12 | Bieżący | EBI | 9/2013 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 28.06.2013 r. 

 

14-06-2013 20:42:12 | Roczny | EBI | 8/2013 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Raport roczny GREMPCO S.A. za 2012 rok 

 

23-05-2013 18:31:27 | Bieżący | EBI | 7/2013 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

 

23-05-2013 15:37:05 | Bieżący | ESPI | 1/2013 GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
 
bottom of page