top of page

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Dorota Sumisławska
(członek Rady Nadzorczej delegowana do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki).

Zarząd GREMPCO S.A. jest jednoosobowy.

 
bottom of page