bdm.png

ANIMATOR RYNKU

Animatorem rynku dla akcji GREMPCO S.A. jest Dom Maklerski BDM S.A.

Dom Maklerski BDM S.A. prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr KPW-4021-7/2002 z dnia 26 marca 2002 roku. Dom Maklerski BDM S.A. jest zaliczany obecnie do ścisłej czołówki niebankowych biur maklerskich w Polsce. Obecnie Dom Maklerski BDM S.A. oprócz Centrali znajdującej się w Bielsku-Białej posiada 14 Punktów Obsługi Klienta, znajdujących się na obszarze Górnego i Dolnego Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia, Małopolski oraz Warszawy. Od 6 września 1999 roku BDM S.A. posiada status Członka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., od 5 lipca 2007 roku posiada status Członka Rynku NewConnect.