top of page
bdm.png

ANIMATOR RYNKU

Animatorem rynku dla akcji GREMPCO S.A. jest Dom Maklerski BDM S.A.

Dom Maklerski BDM S.A. prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr KPW-4021-7/2002 z dnia 26 marca 2002 roku. Dom Maklerski BDM S.A. jest zaliczany obecnie do ścisłej czołówki niebankowych biur maklerskich w Polsce. Obecnie Dom Maklerski BDM S.A. oprócz Centrali znajdującej się w Bielsku-Białej posiada 14 Punktów Obsługi Klienta, znajdujących się na obszarze Górnego i Dolnego Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia, Małopolski oraz Warszawy. Od 6 września 1999 roku BDM S.A. posiada status Członka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., od 5 lipca 2007 roku posiada status Członka Rynku NewConnect.

bottom of page