GRYFITLAB Sp. z o.o.

 

ul. Prosta 2, Łozienica

72-100 Goleniów

Liczba udziałów GREMPCO S.A.: 400 szt.

Udział GREMPCO S.A.: 100,00%

http://www.gryfitlab.com

info@gryfitlab.com

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji w KRS: 
21 czerwca 2005 roku

 

Nr KRS: 0000236527

Nr REGON: 320054643

NIP: 9552128725

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

GRYFITLAB Sp. z o.o. jest niezależnym laboratorium badawczo – rozwojowym, które świadczy usługi laboratoryjne w oparciu o posiadane uprawnienia w tym:

 • Akredytację AB 818 Polskiego Centrum Akredytacji, obejmującą badania akustyki środowiskowej i budowlanej oraz badania odporności ogniowej,

 • Autoryzację Ministerstwa Gospodarki (decyzja 8/AU/WB/10 o udzie-leniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji),

 • Autoryzację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (decyzja Nr 4/AU/WB/12 i Nr 8/AU/WB/12) o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o.  Autoryzacji) oraz

 • Notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według wymagań dyrektywy 89/106/WE (nr notyfikacji NB 2253).

Spółka świadczy usługi badawczo – rozwojowe przede wszystkim w ramach dwóch jednostek laboratoryjnych:

Laboratorium badań ogniowych, w którym przeprowadza się badania odporności ogniowej:

 • Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i przepustów instalacyjnych,

 • Lekkich urządzeń odpornych na działanie ognia (potocznie sejfów ognioochronnych),

 • Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych klap odcinających, klap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających.

Laboratorium akustyki, które prowadzi badania z wykorzystaniem komór pogłosowych:

 • Parametrów aeroakustycznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

 • Izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, przegród ściennych, drzwi i okien,

 • Poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń

oraz środowiskowe badania akustyczne.

 

GRYFITLAB Sp. z o.o. osiągnęła w 2018 roku 100% wykorzystania swoich aktywów produkcyjnych w zakresie świadczonych badań. Prawie połowa sprzedawanych usług trafia do klientów zagranicznych, w tym również z takich krajów jak Wietnam i Indonezja. Od kilku lat Spółka jest źródłem dywidendy.

KONTAKT ZE SPÓŁKĄ:

tel.: + 48 (91) 432 35 20

e-mail: info@grempco.com

KONTAKT Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ:

tel.: +48 91 421 49 42

e-mail: biuro@zarzecki.pl

Łozienica, ul. Prosta 2
72-100 Goleniów

ul. Grzybowa 19A
71-487 Szczecin

 • Szary LinkedIn Icon
 • Szary Instagram Ikona

© 2019 GREMPCO S.A.