GREMPCO S.A.

 

Łozienica, ul. Prosta 2A
72-100 Goleniów


tel.:  + 48 (91) 432 35 20
fax.: + 48 (91) 432 35 36

www.grempco.com
info@grempco.com

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy
Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji w KRS: 5 maja 2010 roku

KRS: 0000355599

REGON: 320833399

NIP: 856-182-73-62

Kontakt

KONTAKT ZE SPÓŁKĄ:

tel.: + 48 (91) 432 35 20

e-mail: info@grempco.com

KONTAKT Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ:

tel.: +48 91 421 49 42

e-mail: biuro@zarzecki.pl

Łozienica, ul. Prosta 2
72-100 Goleniów

ul. Grzybowa 19A
71-487 Szczecin

  • Szary LinkedIn Icon
  • Szary Instagram Ikona

© 2019 GREMPCO S.A.