top of page
KONTAKT

GREMPCO S.A.

 

Łozienica, ul. Prosta 2A
72-100 Goleniów


tel.:  + 48 (91) 432 35 20
fax.: + 48 (91) 432 35 36

www.grempco.com
info@grempco.com

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy
Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji w KRS: 5 maja 2010 roku

KRS: 0000355599

REGON: 320833399

NIP: 856-182-73-62

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page