top of page
Przedmiot działalności
Główna

Przedmiot działalności

 

GREMPCO S.A. jest Spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Obecnie portfel składa się z dwóch Spółek:​

  • GRYFITLAB Sp. z o.o. – pierwszy w Polsce prywatny zespół akredytowanych i notyfikowanych w UE laboratoriów, oferujący swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz,

  • FLUID DESK Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo IT tworzące oprogramowanie wspomagające projektowanie systemów instalacyjnych – lider polskiego rynku w segmencie specjalistycznych aplikacji CAD & BIM.

Profil inwestycyjny

GREMPCO S.A. jest Spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. 

GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej Spółek portfelowych. Portfel inwestycyjny łączy w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Przedsiębiorstwa GREMPCO S.A. zakończyły w 2008 roku programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także w zakresie elastyczności procesów produkcyjnych i wysokiej produktywności, dając istotne przewagi konkurencyjne. 

Profil inwestycyjny
bottom of page